Lørdag d. 20. juni 2020 kl. 8.15- 14.   AFLYST

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså. Skoven udgør på en strækning selve grænsen til Tyskland. Skoven rummer mange områder med gammel bøgeskov, blandt andet på skrænterne ned mod fjorden. Tidligere var skoven ejet af Flensborg by, men er senere i 2017 erhvervet af Den danske Naturfond.
På grund af den gamle, oprindelige skov er den blevet udpeget som en skov, der har særlige biodiversitetsværdier. Der findes f.eks. naturlige forekomster af Avnbøg, der her findes ved nordgrænsen for sin udbredelse. Af andre arter er det værd at nævne: Kæmpe-Star, Vår-Fladbælg, Skov-Vikke, Bjerg-Perikon og Skov-Gøgelilje m.fl. Desuden kan det nævnes, at Bjergsalamander lever i skovens småsøer, men det er tvivlsomt om vi får den at se. Der findes også et rigt fugleliv, f.eks. yngler der Sortspætte i skoven.
Vi går en tur rundt i skoven, bl.a. langs en del af Gendarmstien og håber at finde en del af de mere specielle arter.
Hvis der er interesse for det, kan vi slutte af med at besøge den tyske Kobbermølle, der findes lige på den anden side af grænsen (husk pas!), entre: 5 euro.
Turledere: Uwe Lindholdt og Arne Krogh Clausen.
Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 8.15 eller kl. 10 ved Kollund Mole, Molevej 18A, Kollund.
Pris: transport: ca. 100 kr.
Medbring: Pas, frokost og drikkevarer.
Tilmelding: senest d. 18. juni kl. 20 til Arne Krogh Clausen, tlf: 21304703, a.clausen@esenet.dk.
Turen er arrangeret i samarbejde med Dansk Botanisk Forening.