Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 11-17.

På denne årstid bugner Mandø med fugle, både ynglefugle og trækfugle. De Store Kobbersnepper er i fuld gang med kurtiseringsflugten, et fantastisk syn. Vadefuglene som skal nordpå er i deres smukke yngledragter bl.a. Islandsk ryle, Lille Kobbersneppe, Hjejle, Strandhjejle, Stenvender m.v. Glæd jer, det bliver en tur ud over det sædvanlige.
Turen starter sent pga. tidevandet. Vi mødes på Grønttorvet klokken 11:00 og kører tilbage ca. 17:00. Medbring mad og kaffe. Der vil være mulighed for kaffe og kage på Mandø kro.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 11 eller ved Låningsvejen kl. 11.40.
Pris: transport: ca. 50 kr.
Tilmelding: skal som altid ske til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 28288836 – denne gang senest torsdag den 30. april kl. 20.00. 
NB! AFLYST.