Søndag d. 9. februar 2020 kl. 9-15.

Vi går en tur rundt om søen og et stykke op langs Varde å. Ud over den særlige natur og Karlsgårde værket er der gode muligheder for at se Sang – og Pibesvane samt flere arter af svømmeænder og Isfugl. Ved Varde å er der mulighed for at se Vandstær og Svaleklire. Medbring frokost. Efter turen kører vi til Hodde kro og får kaffe og kage.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grøntorvet, Esbjerg kl. 9 eller på parkeringspladsen ved Karlsgårde værket kl. 9.30.
Pris: transport: ca. 40 kr.
Tilmelding: senest d. 7. februar kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.