Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19- 21.30

Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1
Dagsorden:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Foreningens regnskab.
  3. Valg af bestyrelse:
       På valg er: Carsten Mathiesen, Finn Madsen. Suppleant: Arne Krogh Clausen. Alle genopstiller.
       Revisor: Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds genopstiller.
  1. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
  2. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-).
  3. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Ragnhild Skov holde et billedforedrag om en tur til Kenya i 2019. På turen besøgtes 3 safariparker, blandt andet Tsavo, som er Kenyas største og ældste Nationalpark samt Amboseli Nationalpark, der udover at huse nogle af de største elefanter i Afrika, har en fantastisk udsigt til Kilimanjaro.
Foreningen byder på et lille traktement.