Onsdag d. 13. november 2019 kl. 19-21

Mødested: Hovedbiblioteket Esbjerg, mødelokale 1.
Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum i Århus vil fortælle om problematisering af begrebet ”natur” og den betydning, som tolkningen af begrebet har haft for vores måde at anskue og forvalte natur og biodiversitet på i Danmark. Derefter konkretiseres begrebet biodiversitet, og med udgangspunkt i dette diskuteres forskellige måde at forvalte naturen på for at sikre bevarelsen af den. Der udpeges særlige indsatsområder, arter, arealer og tiltag med formålet at bevare biodiversitet og naturlige økosystemer.
Der serveres kaffe, the og småkager i pausen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Mødet arrangeres i samarbejde med DOF-Sydvestjylland og DN/Esbjerg.