Lørdag d. 5. oktober 2019 kl. 9- ca.15.

Vi gentager succesen fra foråret. De vidstrakte enge er altid et imponerende syn. Efteråret her byder på store flokke af gæs og ænder samt diverse vadefugle. Havørnen er altid en mulighed her og måske Vandrefalk. Vi gør et ophold ved Nordladen og fugletårnet ved Tipperhuset. Vi holder madpakkepause ved Værnsande. Efter turen er der kaffe og kage på Nymindegab kro.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller ved Nordladen kl. 9.45.
Pris: transport: ca. 60 kr.
Medbring: mad og drikke, og en kikkert vil være en fordel.
Tilmelding: senest d. 3. oktober kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836.