Forårstur til Østskoven den 8. maj

Claus Løth tog veloplagt imod 30 nysgerrige sjæle og lagde ud med at fortælle om arbejdet med at stable skoven op på en bar mark. Efterfølgende blev vi ledte rundt i Østskovens kroge. Og der blev fortalt om ikke så lidt, spændende fra minkfarme, planteskoler, spejdere og spejderhytter, skovbørnehaver, arkæologiske udgravninger og oprensning af vandhuller fyldt med alskens skrammel – og så er den store høj ved søen i øvrigt fyldt op med mange sjove ting! Herudover blev vi præsenteret for et lille udsnit af skovens store mangfoldighed af træer, heriblandt Ægte kastanje, Avnbøg, Lind, Navr, Østrigsk Fyr, Fransk Bjergfyr, Serbisk Søjlegran, Nobilis Gran samt gamle flotte rækker med Selje-Røn og Bornholmsk Røn, og der blev  herudover fortalt om harer, ræve agerhøns og rådyr. En meget lærerig tur krydret med mange sjove anekdoter.

Østskoven 8. maj.

Fugletur til Værnengene og Tipperne den 27. april

En rigtig god tur i solskin for de 12 deltagere. Vi så overraskende mange fuglearter i store antal. Bl.a. 350 Brushøns , 4000 Bramgæs , 18 Store Kobbersnepper som fouagerede  ganske tæt på vejen, mange gule vipstjerter og Stenpikkere også helt tæt På bilerne. Ved Værn sande spiste vi madpakkerne . Her så vi 19 Skestorke til stor glæde for flere deltagere som fik en ny art! 2 Havørne rastede på engen . Efter et stykke tid lettede de og kom lige ind over deltagerne til stor glæde for alle. Ved Tipperhuset gik vi lidt rundt og så bl.a. Ringdrossel, Vindrossel og Misteldrossel og to Sølvhejrer. Der var udbredt utilfredshed med det nye High tech arkitekttegnet stålfugletårn. Udsigten fra tårnet var meget begrænset og trapperne meget stejle.

Vi sluttede af med kaffe og kringle på Nymindegab kro.  Alt i alt en vellykket tur.

Tur til Kærgård Klitplantage d. 17. marts 2019

Ca. 12 personer var klar til en frisk gåtur i Kærgård Klitplantage, hvor Flemming Davidsen, der har indgående kendskab til forureningssagen, ville give os en status på oprydningen af forureningen i klitterne ved Vesterhavet. Forureningen skyldes hovedsageligt dumping af spildevand fra Grindsted værket.

I perioden 1956-1973 blev næsten 300.000 tons giftigt spildevand kørt til området og deponeret i seks såkaldte gruber i klitterne mellem strandene i Vejers og Henne. Mængden svarer til indholdet af to tankbiler hver eneste dag året rundt i 17 år.

Spildevandet, der stammede fra produktion af bl.a. vitaminpiller og medicin, indeholdte kviksølv, cyanid, benzen, klorerede opløsningsmidler og andre stærkt giftige stoffer. Udsivning af stofferne til Vesterhavet har betydet badeforbud gennem mange år, og forbud mod ophold i de berørte områder.

I de sidste godt ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons stærkt forurenet sand, slam og træ fra gruberne 1-4. Der arbejdes stadig på metoder for at fjerne yderligere stoffer bl.a. ved opvarmning af jorden, men der er stadig meget lang og dyr vej for at komme en af Danmarks største forureningskatastrofer til livs.