Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00-21.30

Hovedbiblioteket, mødelokale 1.
Dagsorden:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Foreningens regnskab.
  3. Valg af bestyrelse:
    På valg er: Mona Hadrup, Ragnhild Skov og Anne Grete Meander. Suppleant: Arne Krogh Clausen. Alle genopstiller.
    Revisor: Foreningen opstiller Tove Porskjær og som revisorsuppleant Bertel Prinds.
  1. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
  2. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-).
  3. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil Karin Gustausen holde et billedforedrag om ørne i Danmark.
Foreningen byder på et lille traktement.