Skamlingsbanken og Christinero den 5. maj 2018

Man kan næsten ikke undgå at føle historiens vingesus, når man står på toppen af Skamlingsbanken med splitflag og de mange mindestøtter og mindesten over kendte personer (mænd!), der har kæmpet for Danmark og det danske sprog. Og da slet ikke på en dag, hvor rigtigt mange mennesker incl. en minister var mødt op for at deltage i et arrangement i anledning af årsdagen for befrielsen.

Vejret var flot, skoven ikke mere udsprungen end at anemoner og vorterod stadig lyste op i skovbunden sammen med andre forårsbebudere som skovmærke, stor fladstjerne, bingelurt, milturt m.fl. Der var nok at se på langs skovstien ned til stranden.

I perioden 2010-15 har Kolding Kommune opkøbt 100 ha jord omkring Skamlingsbanken og er nu sammen med andre samarbejdspartnere og med fonde i ryggen i fuld gang med at realisere en række planer, der ikke mindst vil komme naturtypen ”overdrev” til gode. Et nyt besøgscenter, en ny opera- og folkemødeplads, et udendørs kunstværksted er også blandt planlagte tiltag, ligesom der i de kommende år vil blive flere ”indgange” til området og de mange udsigtspunkter.

Efter frokost gik turen videre til den lille fredede og særprægede skov ”Christinero”  – med navn efter kammerherrerinde Christine Von Holstein, hvis gravmæle dér ikke er til at overse. I skoven fandt vi flere steder den ret sjældne ”skælrod” ligesom flere eksotiske træer gav anledning til nærmere studier. ”Et ukendt træ” viste sig ved nærmere research at være en ”Hybrid-Asp” tilhørende poppelslægten. Den kendes ikke mindst på de rombeformede mærker på stammen.

Vi – 14 personer i alt sluttede turen af med at drikke kaffe og spise honnngkager i Det gamle Apoteks have i det nærliggende Christiansfeld. Turleder var Mona Hadrup.

Stensbæk Hede den 17. juni 2018

17 personer mødte op denne tørre juni eftermiddag, som tillige var den nordiske ”De vilde blomsters dag”. Vores kyndige guide biolog Marie Glahn øste gavmildt ud af sin store viden om heden og de mange spændende planter, vi stødte ind i. Vi blev præsenteret for Spæd Mælkeurt, Mose-Troldurt, Liden Ulvefod, Brun Næbfrø, Klokke-Ensian, Tormentil, Dynd-Star og forskellige mosser samt en masse andre planter – krydret med interessante oplysninger om bl.a. anvendelsesmuligheder og om samspillet mellem Klokke-Ensian, sommerfuglen Ensian Blåfugl og røde stikmyrer. Herudover blev der bl.a. observeret snog, blåfugl og den flotte Dueurtsværmer.

En rigtig dejlig tur i flot natur.

Aftentur til Kongeådalen den 6. juni 2018

22 personer mødtes ved Kongeåen på denne dejlige juni aften. Vores turleder fortalte indledningsvis om stedets kultur, historie og ”Projekt Kongeåen”. Herefter blev vi ledt rundt langs Kongeåen, hvor vi blev præsenteret for områdets mange spændende naturtyper og planter.

Inge Lise Møller Jensen fortalte levende om bl.a. orkideerne, de kæmpestore tuer af Top-Star, Katteskæg, frytle og om den smukke baldrian, Blåhat og forglemmigej samt mange, mange andre spændende planter.

En meget lærerig tur i skøn natur.

Hedepleje i Marbæk den 6. maj 2018

Ca. 20 personer mødte op på denne dejlige forårsdag. Denne gang var det en lille hede i Sjelbog Plantage, der skulle have en tiltrængt forårsrengøring.

Uvedkommende opvækst i form af fyr og birk blev elimineret i fællesskab i hyggelig atmosfære. Undervejs var der indlagt en pause, hvor der blev trakteret med kaffe og kage samt en lille een til ganen.

En yderst succesfuld dag, hvor det var meget tilfredsstillende at se, hvor flot heden tog sig ud efter endt arbejde.

Næste hedeplejearrangement i Marbæk bliver den 26. august.

Fantastiske træer i Marbæk den 17. marts 2018

32 håbefulde troppede op på denne skønne, kolde, blæsende forårsdag i Marbæk plantage for at høre nærmere om alle de forskellige nåletræsarter skoven har at byde på. Turen blev meget kyndigt ledet af Claus Løth, som kender området bedre end sine bukselommer, og hurtigt stod det klart, at plantagen er meget mere end Bjerg-Fyr og Sitka-Gran.

Claus fortalte om kogler, barktyper, harpiksblærer, træhøjder, træaldre, mærkelige 3-nålede fyr, indlandsklitter, naturlige skovsøer, lynramte træer, som vi alt sammen fik fremvist. Det hele blev flettet sammen med anekdoter og spændende fortællinger om træernes herkomst og historie og skovens dynamik.

Blandt de mange forskellige træer vi blev præsenteret for kan nævnes Skov-Fyr, Østrigsk Fyr, Banks Fyr, Contorta-Fyr, Fransk Fyr, Beg-Fyr, Serbisk Søjlegran, Sort-Gran, Kæmpe-Ædelgran, Grøn Douglasgran, Normannsgran, Almindelig Ædelgran, Nobilisgran, Vestamerikansk Skarntydegran, Japansk Lærk og Cypres. Derudover kunne man forundres over, at den utroligt stikkende busk Tornblad stod med gule blomster her i marts, og ikke mindst, at den også blomstrer om vinteren i sne og slud!

En dejlig og lærerig tur i skoven.